Michael Landzelius

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSociologi och arbetsvetenskap
Avdelning
SökordURBSEC

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlanmi
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xlanmi
Personlig hemsida www.urbsec.se/