Kerstin Gunnemark

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvetenskaper
AvdelningKulturstudier
SökordStadsliv, minnen, kulturarv

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/kerstingunnemark
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/kerstingunnemark