Barbara Czarniawska

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
SökordGothenburg Research Institute - GRI

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xczaba/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xczaba/