Ann Ighe

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
SökordEconomic history, labour markets, gender, migration, family politics

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/annighe
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/annighe
Personlig hemsida es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/om-oss/personal?userId=xighan