Staffan Appelgren

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningSocialantropologi
Sökordkulturarv, turism, konsumtion, Göteborg, Tokyo, secondhand, retro, bevarande

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xappst/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xappst/