Carl Johan Franzén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionBiologi och bioteknik
AvdelningIndustriell Bioteknik
Sökordbiobränsle, bioetanol, bioenergi, hållbar bioteknik, bioprocessteknik, bioreaktionsteknik, lignocellulosa, förnybara kemikalier

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Carl-Johan-Franzen.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Carl-Johan-Franzen.aspx