Elin Malmgren

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritim miljövetenskap
Doktorand
Sökordmaritima bränslen, elektrobränslen, koldioxidinfångning, livscykelanalys

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/elin-malmgren.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/elin-malmgren.aspx