Mélanie Despeisse

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningProduktionssystem
SökordSustainable manufacturing, Cleaner Production, Eco-efficiency, Resource efficiency, Lean & Green, Circularity, Circular Economy

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/melanie-despeisse.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/melanie-despeisse.aspx