Divia Jiménez Encarnación

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Doktorand
Sökorddelningsekonomi, resurs, hushållskonsumtion

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/diviaj.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/diviaj.aspx