Anna Gander

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
AvdelningLärande, kommunikation och IT
Sökordcitizen science, human computer interaction, communication

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/annajiagander
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/annajiagander