Melissa Chierici

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordkoldioxid, Arktis, Antarktis, havsis, växthusgaser, snö-is-hav

Personlig hemsida www.cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xchime