Karine Bresolin de Souza

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordproteomik, polutant effekter, fisk, biologisk övervakning

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/bresolin_de_souza_karine/