Jenny Leonardsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordnaturvårdsgallring, naturvård, skog

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/leonardsson_jenny/