Torbjörn Gustafsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
Avdelning
Doktorand
Sökordmasspektrometri, alkali, biomassa, single particle detection

Personlig hemsida www.cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xgustt