Mattias Hallquist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
SökordAtmosfärkemi, partiklar, aerosoler, terpener, troposfär

Personlig hemsida www.cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xhamat