Peter Lindberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordfaunavård; pilgrimsfalk; miljögifter; äggskalsförtunning; populationsstudier;

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/Lindberg_Peter/