Caroline Jonsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordytkemi, mineraler, partiklar, adsorption, ytkomplex, modellering, biomolekyler, metaller, pH, lösningskemi

Personlig hemsida www.cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xjonca