Marie Thynell

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningFreds- och utvecklingsforskning
SökordHållbar utveckling, utvecklingsländer, urbanisering, stadstransporter, non-motorised mobility, trafikreglering, transport politik, New Delhi, Tehran, Copenhagen, Brasilia, Dacca.

Personlig hemsida www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xthynm