Gunilla A. Olsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökordmarkanvändning, naturresurser, matprodution, energiproduktion, hållbart nyttjande av biologisk mångfald, ekologiska fotavtryck, klimatändring

Personlig hemsida www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xolsgu