Matilda Palm

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordKlimatförändring, CDM, Skog, Plantering, Hållbar Utveckling, Indien

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/matilda-palm.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/matilda-palm.aspx