Sven Lindqvist

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordvägbanor; luftföroreningar; saltdeposition; skog;

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska gvc.gu.se/kontakta-oss/emeriti/LindqvistSven
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska gvc.gu.se/english/contact-us/emeriti/lindqvist-sven