Sven Lindqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordvägbanor; luftföroreningar; saltdeposition; skog;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/kontakta-oss/emeriti/LindqvistSven
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/contact-us/emeriti/lindqvist-sven