Per Wedel

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordgeologi; jordlager; kornstorlek; infiltration; markvatten; grundvatten;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/english/contact-us/emeriti/wedel-per
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/contact-us/emeriti/wedel-per