Christine Achberger

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordregionalklimatologi, klimatförändringar, geografiska informationssystem

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska tellus.science.gu.se/medverkande/forskare_tellus/christine_achberger
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska tellus.science.gu.se/medverkande/forskare_tellus/christine_achberger