Hans Linderholm

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordpaleoklimat, klimatförändringar, telekonnektioner, ekologi, dendroklimatologi

Personlig hemsida www.gvc.gu.se/personal/Personal/LinderholmHans/