Niklas Arvidsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Doktorand
SökordHållbarhet, logistik, transporteffektivitet och industriell marknadsföring

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/sektioner/ife_och_log/associerade_medarbetare/niklas-arvidsson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/sektioner/ife_och_log/associerade_medarbetare/niklas-arvidsson