Svante Prado

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
Sökordmiljö, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, materialflöden, avmaterialisering, konsumption, produktion, fiske

Personlig hemsida es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/om-oss/personal?userId=xlasva&userName=Svante%20Prado