Staffan Granér

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
SökordMiljöhistoria, skogshistoria, Skogsbruk, Äganderätt, Förfoganderätt, institutionell ekonomi, Miljöstyrmedel, Avskogning, Materialflöden, Träkol

Personlig hemsida es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/om-oss/personal?userId=xgrans