Rose-Marie Sjöberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningMedicinsk genetik och klinisk genetik
SökordEnergispar, Hållbar utveckling, Miljögifter, Miljöfarliga utsläpp

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska biomedicine.gu.se/personal/avd-for-patologi?userId=xsjoro
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska biomedicine.gu.se/personal/avd-for-patologi?userId=xsjoro