Anna Johnning

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningInfektionssjukdomar
Doktorand
SökordAntibiotikaresistens, läkemedelsutsläpp, fluoroquinoloner, Indien, bioinformatik

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xjannz&departmentId=013008
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxjannz%26departmentId%3D013008&userId=xjannz&departmentId=013008