Jan Lennartsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMatematiska vetenskaper
AvdelningMatematisk statistik
Doktorand
Sökordextremvärdesteori, matematik, statistik

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/jan-lennartsson.aspx