Stina Lindqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
Avdelning
Doktorand
SökordBioturbation, Biogeokemi, Marin kemi, Optoder

Personlig hemsida www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlisti&userName=Stina%20Lindqvist