Camilla Persson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Avdelning
Doktorand
Sökordfjärrvärmedistribution, fjärrvärmerör, värmeledningsförmåga, miljöbelastning

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx