Camilla Persson

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Avdelning
Doktorand
Sökordfjärrvärmedistribution, fjärrvärmerör, värmeledningsförmåga, miljöbelastning

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx