Patrik Ekheimer

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik och samhälle
Sökordmassa- och pappersindustri, klor, PVC, återvinning, industriell omvandling, industrihistoria

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/patrik-ekheimer.aspx