Barbara Rubino

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsdesign
Sökorddemonstrationsprojekt, energieffektivisering av byggnader, miljöanpassning, lärande i projekt, praktiker, nätverk, arenor

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/rubino.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/rubino.aspx