Mathias Lindkvist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordnerväxt, ekonomisk tillväxt, aktör-nätverksteori, industriell ekologi

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/organisation/miljosystemanalys/Sidor/default.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/departments/tme/organisation/environmental_system_analysis/Pages/default.aspx