Vendela Santén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningLogistik och transport
Doktorand
SökordHållbar utveckling, hållbara transporter, hållbar logistik, systemvillkor, systemperspektiv, långsiktighet, åtgärder, effekter

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/vendela-santen.aspx