Fredrik Lindgren

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritima studier
Doktorand
Sökordekotoxikologi, PAH, meiofauna, riskanalys, sjunkna fartyg

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/Fredrik-Lindgren.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Fredrik-Lindgren.aspx