Lisa Bomble

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Doktorand
Sökordstadsplanering, demokrati, medborgardelatagande, bärkraft, kommunikation, planeringsprocess, planeringsmetod, närområde

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/lisa-ahlstrom.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/lisa-ahlstrom.aspx