Maria Anderson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökordsjöfart, emissioner, partiklar, hälsa, miljöpåverkan

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/Sidor/default.aspx