John Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordSOF,DOAS,spektroskopi,utsläpp,flux,industri,VOC,formaldehyd,NO2,SO2

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/john-johansson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/john-johansson.aspx