Johan Isaksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordprocessintegration, pinchanalys, energieffektivisering, förgasning, biomassa, massabruk, pappersbruk

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/johan-isaksson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/johan-isaksson.aspx
Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/johan-isaksson.aspx