Tor Kihlman

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningTeknisk akustik
Sökordaktiv bullerreglering; akustik; bullerbekämpning; bullerutbredning; ljudisolering; rumsakustik; stomljud;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/tor-kihlman.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/tor-kihlman.aspx