Oliver Lindqvist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökordkorrosion; kvicksilver; kinetik; Europa-samarbete; förbränning; emissioner till luft; fluidiserad förbränning; kulturminnesvård; atmosfärkemi; kväveoxider; lustgas; svaveloxider; vanadinbatterier;

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/oliver.aspx