Göran Petersson

HögskolaChalmers
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Sökordkolväten; alkener; alkylbensener; terpener; fotooxidanter; vedeldning, bio-bränslen, sopsortering

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/goran-petersson.aspx