Henrikke Baumann

HögskolaChalmers
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordlivscykelanalys; beslutsmodeller; industrins miljöarbete

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/henrikke-baumann.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/henrikke-baumann.aspx