Björn Malbert

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordstadsbyggnad, samhällsplanering, ekologisk grundsyn, naturresursplanering, infrastruktur, teknisk försörjning, planeringsprocessen, planeringsmetoder, planeringsorganisation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/malbert.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/malbert.aspx