Bengt Steen

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordLCA, Miljöanpassad produktutveckling, miljöpåverkansbedömning

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/bengt-steen.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/bengt-steen.aspx