Lars Bergdahl

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
SökordVatten, luft, strömning, flöden, avlopp, regn, spillvatten, spädning, spridning, föroreningar, spillvärme, belastningar, sedimenttransport, styrning, bräddavlopp, oljeavskiljare, våtmarker, utjämningsmagasin, sjövärme, dammar.

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/lars-bergdahl.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/lars-bergdahl.aspx