Vratislav Langer

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökordröntgen diffraktion, ESEM, förbränningsprodukter, korrosionsprodukter, strukturbestämning

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/langer.aspx