Birgit Brunklaus

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordByggnader& miljöpåverkan, bostadsförvaltning, miljöstrategier, miljöverktyg, LCA

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/birgit-brunklaus.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/birgit-brunklaus.aspx